top of page
Oct. 8th: 2023 Technics DMC Czech & Slovak National DJ Finals
Oct. 8th: 2023 Technics DMC Czech & Slovak National DJ Finals

Sun, Oct 08

|

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Oct. 8th: 2023 Technics DMC Czech & Slovak National DJ Finals

Oct. 8th: 2023 Technics DMC Czech & Slovak National DJ Finals! Please email czskdmc@gmail.com for more information.

Time & Location

Oct 08, 2023, 5:00 PM – 11:50 PM

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1, Czechia

About The Event

Oct. 10th: 2023 Technics DMC Czech & Slovak National DJ Finals! Please email czskdmc@gmail.com for more information.

CZ/SK DMC DJ CHAMPIONSHIP 2023

Jdeme do finále a to doslova ,,Česko / Slovenské DMC DJ CHAMPIONSHIP”pozná svého vítěze již brzy a to konkrétně 8. října v brandýském městkém kině.

Letos je to ještě zajímavější, jelikož výherce poletí obhajovat národní barvy do amerického San Franciska, navíc si odnese slušnou nálož cen od firem, jako je TECHNICS, ADAM AUDIO, PRODANCE, RANE nebo SERATO a dalších.

Pojďme se, ale podívat co nás tedy tento slavnostní den čeká za program.

Odpoledne to odpálí turntablism workshopem, na slovo u nás nejzodpovědnější - DJ FIVE, o scratchi nebo stavbě soutěžních rutin ví u nás nejvíc a má na to kvalifikaci IDA WORLD VICE Champion.

Pak si představíme soutěžící. Jako prvním bude svůj národní titul obhajující CZ/SK DMC šampion 2022, letos “už” 14 -ti letý - DJ SIMONCZECH, který se utká s převážně matadory technické disciplíny v DJingu.

Když už jsme u toho, musíme zmínit legendu nejen brněnské scény - DJ OPIA známý to hip hopový producent a DJ se vrácí na battle podium.

Dalším soutěžícím je v poslední době v online prostředí vcelku viditelný - DJ KRATOS.

Přijemným překvapením je potom návrat DJe KALIFa a DJe MACHALLa .

Nováček na DMC soutěži, ale zároveň však velice známé jméno v lokální gramofonové kultůře - DJ ALARM. Následovat bude workshop, audiovizuální set DJe Frikyho a jeho videoscratch showcase.

Teď už rovnou vlítneme na samotnou soutěž. Každý z učátníků odprezentuje svých finálových 6 minut a porota rozhodne, kdo je tím nejlepším.

To se však dozvíme až po tom, co nám ukáže své skills, jediný finalista, DMC WORLD- DJ MIKE ONE ve svém speciálním vystoupení. Doplňme už jen, že v porotě krom DJ FIVE, DJ MIKE ONE a DJ FRIKYHO zasedne také naše nejlepší zástupkyně něžnéhého pohlaví finalistka DMC Online World - DJka SUPET a doplníji jí DJ ERIK KUBIK, kterého díky jeho mezinárodním kontaktům a národnímu titulu scratch IDA šampiona nemusíme představovat teměř nikde na světě.

Po vyhlášení vítězů a předání cen si budete moci vybrat, buď z promítání v kině  legendárního filmu SCRATCH nebo se zůčastníte pravidelné CZ/SK DMC Scratch Session, kde proběhne i historicky první DMC freestyle scratch battle.

Tohle vše můžete zhlédnout a vyslechnout 8.10. 2023 v Kině Brandýs na Labem a to úplně zdarma, takže neváhejte a přijďte s námi strávit nezapomenutelnou neděli.

Těšíme se na Vás, CZ&SK DMC DJ Championship team

CZ/SK DMC DJ CHAMPIONSHIP 2023

We are going to the finals, and literally the "Czech/Slovak DMC DJ CHAMPIONSHIP" will know its winner soon, specifically on October 8 in the Brandy city cinema.

This year it is even more interesting, as the winner will fly to defend the national colors in San Francisco, USA, and will also take home a decent amount of prizes from companies such as TECHNICS, ADAM AUDIO, PRODANCE, RANE or SERATO and others.

Let's see what the program has in store for us on this festive day.

In the afternoon, he will kick things off with a turntablism workshop, according to our most responsible DJ FIVE, he knows the most about scratching or building competition routines and has the qualification of IDA WORLD VICE Champion.

Then we introduce the contestants. The first to defend his national title will be the CZ/SK DMC champion 2022, this year "already" 14-year-old DJ SIMONCZECH, who will compete with mostly matadors of the technical discipline in DJing.

While we're at it, we have to mention the legend of not only the Brno scene - DJ OPIA, a well-known hip hop producer and DJ, returns to the battle podium.

Another contestant who has recently been quite visible in the online environment - DJ KRATOS.

A pleasant surprise is the return of DJ KALIF and DJ MACHALL.

A newcomer to the DMC competition, but at the same time a very well-known name in the local gramophone culture - DJ ALARM. 

This will be followed by a workshop, an audiovisual set by DJ Friky and his video scratch showcase.

Now let's get straight to the competition itself. Each of the contestants will present their final 6 minutes and the jury will decide who is the best.

However, we will find out only after the only finalist, DMC WORLD-DJ MIKE ONE, shows us his skills in his special performance. Let's just add that in addition to DJ FIVE, DJ MIKE ONE and DJ FRIKY, our best representative of the fairer sex, DMC Online World finalist DJ SUPET, will also sit on the jury, and I will complement her with DJ ERIK KUBIK, who, thanks to his international contacts and the national scratch IDA title, does not need to be a champion present almost nowhere in the world.

After the announcement of the winners and the presentation of the prizes, you will be able to choose either from the screening of the legendary film SCRATCH in the cinema or to participate in the regular CZ/SK DMC Scratch Session, where the first ever DMC freestyle scratch battle will also take place.

You can watch and listen to all this on October 8. 2023 at the Brandýs Cinema on the Labem and it's completely free, so don't hesitate and come spend an unforgettable Sunday with us.

We look forward to seeing you, CZ&SK DMC DJ Championship team 

-- František Hošta aka Friky NEANDRTAL Prod. & DJ ACADEMY.CZ www.djfriky.com www.djacademy.cz www.radiocolor.cz www.facebook.com/frikyflink

Share This Event

bottom of page